Aktivitetsrapport vecka 146 för augusti II

Jag fick några donationer, sedan köpte jag mat för pengarna: ostskivor, croissant, frukt och bröd.

Efter att jag kommit till Viperesti och lagt maten i kylskåpet gick jag till två av barnens hem för att meddela min ankomst, men en av dem var sjuk.

Barnen kom till centret, men eftersom de hade mycket att skriva inför måndagen hann de inte avsluta sina läxor förrän vid lunchtid.

Tisdagen kl 18.00 hade vi det välsignade mötet med de som ville komma för att be, sjunga till Herren och lyssna till hans ord.

En del barn kom med smutsiga händer, till och med otvättade och de luktade, med oklippta naglar och jag fick prata med dem igen om kroppshygien, borstning av tänder och hur man ska vara för att inte bli avvisad av omgivningen. Jag får se senare om de förstått.

Den här veckan rann vattnet på Centret och det var väldigt bra eftersom de kunde tvätta och ta med vatten till skolan.

..fruits of the forest

..fruits of the forest

Den här veckan firades "fruktdagen" och barnen tog med sig frukt och grönsaker för hösten till skolan.

Barnen fick mycket att skriva och utöver läxorna som jag löste tillsammans med dem fick jag också förklara för dem att de måste läsa läxorna och instruktionerna noga tills de verkligen förstår.

Ett barn var sjukt med blindtarmsinflammation och jag vet fortfarande inte om han åkte till sjukhuset för operation.

Barnen skickade sina lyckönskningar och stort tack till sina godhjärtade vänner i Sverige som tänker på dem och hjälper dem.

Gud välsigne er!

Socialsekreterare 30.09.2022

Marian Marinică