Skolan i Viperesti hade skolåret 2015/2016 209 elever – 100 från klass 1-4 varav 70 är romer och 109 från klass 5-8 varav 79 är romer. Antalet romer är det officiella antalet. Enligt borgmästaren finns det massor som inte vill erkänna att de är romer fast de är det.

Skolgången är obligatorisk, men ingen tvingar någon att gå i skolan. En del barn väljer därför att stanna hemma och många barn som slutar skolan ligger enligt uppgift på en fjärdeklassares nivå.

Vi upplever det som väldigt viktigt att ändra attityden till skolgång och har därför köpt in motivationshöjande saker som whiteboards, bollar och annan sportutrustning (de har ingen gymnastiksal), papper och andra hjälpmedel. Lärarna har skrivit ned en lista med önskemål på saker skolan behöver och vi agerar utifrån den där det verkar rimligt.

Byggnaderna håller på att renoveras med EU hjälp – bland annat bygger man en toalettbyggnad. Förhoppningsvis gör man också något åt värmesystemet – det var kallt och dragigt när vi besökte skolan.