Projekt 1 Brunnen

Glädjen var stor då ett av de romska bostadsområdena med ett flertal familjer fick en ny brunn. Det vatten de hade var smutsigt pga att sista röret låg på marknivå och vid regn kom det in smuts som förorenade vattnet och gjorde det otjänligt att dricka. Det som behövdes var ett nytt rör och fyra säckar cement

Se bildspel nedan...