Aktivitetsrapport 103 november I från Marian

Förberedelser: Jag köpt skolmaterial till barnen, samlade in donationer och köpte mat för centret: burgare, korv, pizza, äpplen, salami, ost, bröd och ketchup.

..arrived in Viperești

..arrived in Viperești

Jag fyllde upp bilen med donationer som en mamma hjälpte mig att lasta ut då jag kom fram vid niotiden. Några av barnen hade också redan kommit, fast det var en halv timme tills vi öppnade.

I förra veckan hade barnen semester, men också en massa semesterläxor, som de knappt hade tittat på hemma, för att de tänkte göra dem på centret. Så det fanns mycket att ta itu med.

Jag gjorde i ordning fika varje dag innnan vi gick i gång med hemarbetet, eftersom många av dem inte hade ätit frukost hemma.

...Donations (klicka på bilden)

...Donations (klicka på bilden)

Donationerna blev sorterade och utdelade till familjerna och till nya barn på centret.

Lärarna i skolan i Viperesti hänvisar de barn som har svårt att hänga med till Mr. Marian på dagcentreet, eftersom de inte klarar av stressen med att undervisa och ta hand om alla dessa „problem”barn.

Några av dessa har börjat på centret och det är verkligen många kunskapsluckor. Några av dem har medicinska problem och koncentrationssvårigheter som kräver speciell hjälp.

...often to witheboard

...often to witheboard

Det går framåt varje dag med allihopa och det är det som ger mig tillfredsställelse. Även deras föräldrar och lärarna är nöjda.

Om fredagen annoncerades det att från och med 9 november kommer undervisning endast att ske på internet. Det är ett desperat beslut på grund av de ökande fall av smitta, men det är väldigt dåligt för barnen i Viperesti eftersom de inte har smartphones eller laptops. Dessutom är internätet inte så bra.

Vi kommer att fortsätta med aktiviteterna på dagcentret, bland annat på grund av att kindergartenverksamhet och „after schools” inte stänger ner.

Det var en tröttsam vecka, men mycket tillfredsställande eftersom vi (även föräldrar och barn) ser hur barnen lyckas.

Barnen på centret och deras familjer tackar alla kära svenska vänner väldigt mycket!

...Thank you, dear swedish friends!

...Thank you, dear swedish friends!

Se extra bilder nedan.

Elena 11 år

Miruna 8 år