between weeks...printed exercices

between weeks...printed exercices

Förberedelser: Matinköp, hämtning av humanitär hjälp, ta fram övningar för barn på internet, printning, lastning av bilen.

Jag åkte tidigt hemifrån och kom fram till Viperesti innan nio. Barnen hjälpte till med att tömma bilen och då alla barn fanns på plats fick de leverpastejsmörgåsar innan de gick igång med dagens övningar.

Som vanligt var dagens program uppdelat i tre delar: 1. lektioner, 2. sports, rådgivning och lek, 3. videotittande (Böckernes bok) och lunch.

Denna veckan besökte jag många av familjerna och talade med dem om deras barn, familjens sociala tillstånd, de svårigheter de möter och om den andliga sidan av deras liv.

Några av de „äldre” barnen började lära sig använda Word på datorn.

Jag började träna barnen i att tala inför publik och gav dem råd om hur de skulle komma över fruktan för att tala inför åskådare.

 Canned meat for home

Canned meat for home

Jag delade ut burkmat (gåvor) till familjerna.

Efter att barnen hade tittat på episoderna i Böckernas bok, kommenterade jag avsnitten och gick igenom lärdomen därifrån tillsammans med barnen.

..they learn to eat alone

..they learn to eat alone

Då jag berättade för barnen att vårt nästa möte skulle bli 5 augusti blev de ledsna och tyckte att det skulle bli länge att vänta. Jag är glad för att barnen och jag har så goda relationer. Barnen kommer till centret med glädje och intresse utan tvång från deras föräldrars sida.

Vi tackar våra svenska vänner som ber och hjälper oss finansiellt så vi kan hålla på med det vi gör.

Det var en välsignad vecka med många aktiviteter och bra resultat.

..candies for children in rroma comunity

.a small study from Center library

..creation time

..mmm so good!