MER

MER som är en förkortning för Marks Ekumeniska Råd utgörs av representanter för f.n. sex församlingar i Marks kommun. Man träffas några gånger årligen. Det finns dessutom en arbetsgrupp som verkar för hjälp till romer i Viperesti. Därutöver anordnar man en bönevecka varje år i januari där man besöker varandras kyrkor.

Församlingarna är:

Örby-Skene Församlingar (http://www.kyrktorget.se/orby-skene), 

Pingstkyrkan i Kinna, (http://www.kyrktorget.se/pingstkyrkan.kinna),

Kinna Missionsförsamling, (http://www.kyrktorget.se/kinnamissionskyrka),

Elimförsamlingen i Skene, (http://www.kyrktorget.se/elimskene),

Staden på Berget i Horred, (http://www.kyrktorget.se/stadenpaberget).

Kinna församling (www.kyrktorget.se/kinna.forsamling)