Rapport 26 (3-7 april 2017) från Viperesti

EXTRA BILDER NEDAN

Dag 1 Redan på söndagskvällen packade jag bilen full inför resan till Viperesti . 

 

 

Det fanns bland annat möbler som jag först hade skruvat isär så att de skulle ta mindre plats. Jag tog vägen om Buzau för att köpa mat till barnen och 2 badmintonketchere till skolan i Viperesti. 

Efter ankomsten tömde jag bilen och oljade låsen på dörrarna till centret och lagerlokalen.

Då barnen kom till centret hjälpte jag dem med läxorna, de ritade, fick mat och lyssnade till lite motiverande pep-talk. Jag frågade den första gruppen (de som kommer kl 10) om vad de hade ätit den dagen och eftersom svaret var att de inte hade fått något att äta, beslöt jag att ge även den gruppen mat.  

Jag åkte hem till en romsk familj, lastade av möblerna, satte ihop dem och hjälpte till med att placera dem. De blev verkligen glada och tacksamma.

Dag 2 Några av barnen som kom idag hade inte varit i skolan, men de ville komma till dagcentret. I dag fick de lära sig om personliga pronomen, timmar och minuter, årets månader och årstiderna. Till slut tecknade och målade de. Barnen som kom till centret fick mat att äta. De fick även något med sig. De som ville lånade böcker från biblioteket. De fick nya skrivhäften.

Det är mässlingepidemi i samhället och därför kom det inte så många barn till centret och kindergarten som vanligt. Många barn har fortfarande löss och det ät mycket svårt att bli av med dessa parasiter.

Idag gick jag hem till en familj och gav dem mjöl, ris, böner och tvättmedel.  

Dag 3 Innan jag gick tilll dagcentret besökte jag en sexbarnsfamilj och gav dem mjöl, ris, böner, tvål och kläder.

På dagcentret fick barnen lära sig grammatik, matte (geometri) och att kunna klockan. De ritade och tecknade och till slut fick de fika, leksaker och begagnade skor.

Senare kom det några familjer som fick kläder, mat, babymat och babykläder.  

  • Klick på Bilden

Dag 4 Idag hände det mycket till gagn för Viperesti. Innan dagcentret öppnade hade jag t.ex. köpt spikar till en mycket fattig familj och gick hem till dem med dessa.

Både barngrupperna kom till centret och jag hjälpte till med rumänska och matte. Som vanligt slutade vi med att rita och måla innan vi fikade. Ett av barnen var en tredjeklassare som ännu inte kunde läsa eller skriva. Jag beslöt att besöka denna familj senare för att se om det finns något man kan göra.

 

Jag gick på hembesök hos några föräldrar som fick kläder och mat. De var mycket tacksamma.

Efter det besökte jag kindergarten för att se hur det gade gått med mattan som jag hade med mig till dem i mars. Den var monterad, lärarna var glada och alla barnen kan sitta på den.

Idag donerade jag priser till skolan som barnen kan få när de har fotbollstävlingar. Jag gav dem också de två badmintonketchere jag hade köpt.

Dag 5 Tidigt på morgonen kom det en familj för att få kläder. De var glada och tackade så mycket.

Barngrupp 1 kom och höll på med grammatik. I grupp 2 hjälpte jag till med matte, geometri och franska. Både när vi startade och då vi slutade delade jag ut mat.

 

 

Ett barn fick en skolväska som väckte stor glädje.

Denna veckan talade jag med föräldrarna om nödvändigheten och plikten de har att skicka sina barn till skolan och hjälpa dem med läxorna.

Jag talade också med föräldrarna om hur man kan få ett annorlunda liv med Guds hjälp. Det kommer att smitta av sig på hela familjen.

Det var en bra vecka. Jag upplever att min närvaro, och det jag med Guds hjälp gör för dem jag möter, gör dem gott och hjälper dem.

Jag berättar för alla om de svenska vänner som stötter detta arbete och folk i Viperesti är mycket tackamma för detta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRA BILDER

  • ...every day books...

  • ...food.