Aktivitetsrapport 14 från Viperesti (11-15 april)

Hela måndagen höll jag på med bilen på en verkstad utanför Bukarest och när kvällen kom var jag frustrerad, arg, besviken och hungrig utan att ha fått bilen lagad tillfredsställande, men bestämde mig i alla fall för att göra ett försök att åka till Viperesti nästa dag som planerad.

 • Insamlade kläder från kyrkan

  På kvällen hjälpte mina barn mig med att ta bort bilsitsarna och vi lastade den med saker ämnad för Viperesti.

 • På väg med fullastad bil

  Tisdag morgon kl 6 åkte jag iväg med bilen lastad till max. På grund av för högt tryck på motorn sprutade det ut kokande vatten blandad med olja och det lät högt.

Innan Viperesti hände detta tre gånger. Jag körde inte mer än 70 km i timmen och var hela tiden rädd för att tvingas lämna bilen kvar vid vägen med sitt innehåll av stöldbegärligt gods.

Framme i Viperesti..........................................................................................Tom bil..............................................................

På vägen köpte jag grejer till barnen på dagcentret. Då jag kom fram till byn gick jag först till kommunhuset för att låna nyckeln till „multifunktionscentret”. Borgmästarn lämnade över nyckeln, men han gjorde mer än så. Han gav mig tillstånd att göra en kopia för eget bruk så att jag kan använda den när jag vill. Jag lastade in grejerna jag hade med mig innan jag gick till dagcentret.

Jag kom hem från skolan...klar att äta

På onsdagen hade lärarna studiedag och inga barn kom till centret, så jag använde dagen på annat sätt. Jag köpte till exempel byggplast, spik och hammare tillsammans med sexbarnsfamiljen jag hade besökt så vi kunde täcka över hålet i hemmet. Jag köpte också en metallcontainer och en vattentank så att denna familjen kan tvätta händer och ansikte och borsta tänderna. Jag hjälpte familjen med att montera containern på väggen. Vi gav också hjälp till Filadelfiakyrkan i form av grytor och ett badkar i plast för klädtvätt m.m.

 • Tallrikar m.m.

 • Nu är det lättare att tvätta händerna

Jag gick till kommunhuset och talade med viceborgmästaren under cirka en timme om romernas situation, om fattiga familjer och vår avsikt att starta ett multifunktionscenter i Viperesti. Han höll med i att detta var en bra idé och sade att han ville tala vidare med borgmästaren om detta. Efter detta åkte jag till ett motell 4 km från Viperesti för att försöka hitta ett nytt ställe att bo och kanske hyra in mig. Eftersom chefen inte var inne bad man mig återvända senare. Man håller på att reparera stället och det är inte klart förrän i maj eller juni.

Därifrån åkte jag till skolan för att tala om de barnen som försummer mer än andra och står i fara att sluta skolen helt och hållet. Jag talade med romerna om deras problem och försökte ge dem råd. Jag besökte den familjen där ett barn omkom under en brand i december. I deras hus talade jag även med andra besökare som kom för att lyssna till evangeliet. Jag åkte till Buzau på kvällen.

Dag fyra åkte jag direkt till motellet för att tala med en av cheferna och han sade att han skulle tala med ägaren. Han sade att han trodde att det skulle vara möjligt att få en rabatterad pris på grund av det humanitära arbetet vi gör.

Därifrån drog jag till „multifunktionscentret” där jag städade framsidan tillsammans med en volontär. På dagcentret talade jag om hur man uppför sig och om läxhjälp. Några familjer kom för att ta emot kläder.

Dag fem kom det många familjer för att titta efter kläder och andra saker.

 • Tack så mycket!

 • Tack!!

Jag gick till skolan för att ge dem två väskor med böcker. Det var en lärare från fjärde klass som hade bett om detta. Eleverna har önskat att få ett bibliotek i klassrummet så att det skulle vara lättare att låna och läsa böckerna. Det var en stund av stor glädje när jag kom med böckerna som jag hade bett Filadelfiakyrkan i Bukarest om att skänka, vilket de gjorde.

Böcker för ett klassrum

Vi är glada för böckerna!!

En gåva till Marian och svenska vänner

Barnen gav mig en mycket fin gåva som de hade gjort själva. Det var en tavla där var och en hade gjort ett handavtryck och skrivit var sin rad.

Herr Marian, tack för det du har gett till skolan och för att du är tillsammans med oss.

Idag var jag i kommunhuset och talade med borgmästaren i en halv timme om de romska familjerna och några projekt de önskar och som borgmästaren skulle kunna implementera om han blir omvald i juni. Vi talade om „multifunktionscentret” (den existerande byggnad) som kommunstyrelsen vill ge oss, och om hur den ska renoveras i så fall. Därifrån gick jag till centret där jag gjorde läxor med barnen. Vi talade även om matsmältningsproblem, orsaker och konsekvenser.

Extra bilder nedan

 • Läxläsning hemma

 • Tack!!!

 • Jag går i skolan för att lära mer än min pappa