Rapport 4, juni 2015

Inköp av skolmaterial

Mellan vecka 3 (maj) och vecka 4 (juni) arbetade jag med att ordna tillstånd för de två bröderna Cornea, Josef på sex och Daniel på åtta, som har gomspalt och som jag skrev om I min förra rapport,så att de kan komma till Bukarest och bli opererade. Josefs och Daniels mamma följer med dem och operationerna är planerade till 2 juli.

Jag tog kontakt med skoldirektoratet I Buzau och berättade om mina planer om att undervisa romerna I skrivning, läsning och räkning. De välkomnade initiativet och sade att de står 100% bakom projektet.

Jag köpte skriv- och räknehäften och gav dem pennor.

Jag skickade åtskilliga emails till bokförläggare och bad dem skänka nybörjarböcker till folk I Viperesti som inte kan skriva, läsa eller räkna. Gensvaret var positivt och jag hämtade ut gåvorna.

Magnettavla sätts upp

I början av arbetsveckan I Viperesti besökte jag borgmästaren och talade om att jag ville lära romerna att skriva och läsa. Jag blev ovanligt väl mottagen och han var glad över detta initiativ. Jag bad om att få lov att låna dagcentret för detta och det fick jag.

Jag bytte ut den gamla svarta tavlan med en vit magnetisk tavla köpt med pengar från Sverige.

Jag gick in mitt ibland romerna och berättade om vad jag hade för avsikt och de sade att de tyckte det var en god idé. Vi kom fram till vem som gärna ville vara med, talade om framtiden och fördelarna med att kunna skriva, läsa och räkna, och sedan bestämde vi tid och plats för undervisningen.

Nästa dag på utsatt tid och plats (dagcentret) väntade jag på gruppen som hade sagt de ville komma, men ingen kom.  

Undervisning

Då gick jag till samhället för att lista ut vad som var orsaken och upptäckte att några hade småbarn och ingen som kunde ta hand om dem, andra fann det svårt att ta sig till centret, några hade inget fått veta och åter andra skämdes för att komma.

Nästa dag gick jag till samhället med en hemmagjord minnestavla och magnettavlan från dagcentret.

Jag kallade denna undervisningsaktion för “Sommarskola”. De blev väldigt entusiastiska och tyckte det var en mycket bra aktivitet. Jag tog upp flera ämen I sommarskolan. Med föräldrarna tog jag upp ämnen som sexualliv, barnantal, hur många och när, föräldraansvar, arbete, boyta för familjen, hem och personlig hygien. Med barnen talade jag om att lyda sina föräldrar, lögn och sanning, vikten av att gå färdig skolan och inte sluta I förtid.

Jag talade också med dem om Jesus, och vi sjöng.

  • Lärdom är bra

  • Det går långsamt men säkert framåt

  • Bebisen följer med till sommarskolan