Rapport 3, 11 – 15 maj 2015

Veckan var intens: fylld med dynamiska och komplexa aktiviteter, men också fruktbärande och med goda resultat tack vare förbön och Herrens hjälp. Jag fyllde bilen med olika slags hjälp och for till Viperesti. Måndag 11 maj besökte jag  Utvecklingsbyrån i Buzau för att förbereda Cosmins familjs besök där den 14 maj.  

Där bad man mig om att besöka en familj i Viperesti med sju barn för att kolla hur det stod till med två bröder med gomspalt. Detta kan opereras i Bukarest. Jag besökte dem och tog kort av dem, men har inte skickat dem till Sverige därför att de är tämligen skakande.  Obs! Vi bad att få dom och du kan se dom nedan.

  • Det här var gott!

  • Daniel Georgian, 8 år

  • Daniel Georgian, 8 år

  • Josef, 6 år

  • Josef, 6 år

Barnen i Viperesti får tvål och tandkräm

Jag besökte polisstationen i Viperesti där jag lämnade över A4 papper och pennor och talade med dem om mitt uppdrag i Viperesti och hjälpmöjligheter för familjer och barn.

Jag besökte läkaren helt kort för att meddela att jag gärna kommer för att diskutera romernas situation i Viperesti.

Jag besökte det romska området där vi hade skänkt hönor. De finns kvar och lägger ägg som de ska. Jag besökte alla hemmen och gav dem mat till barnen.

Jag löste problemet med att fylla ut dokument från skolan och läkaren angående funktionsnedsättning för Cosmin. Det skulle ha varit mycket svårt för familjen att klara av detta.

Denna veckan besökte jag en ny grupp på 13 hus för att kolla deras situation och se hur jag skulle kunna hjälpa dem. Jag gick in i varje hem och skrev upp namnen på föräldrar och barn. Det fanns 35 barn och 22 vuxna.

Jag besökte sammanlagt 25 hem och hjälpte 69 barn och 40 vuxna i Viperesti.

Vi diskuterade deras sociala, medicinska och ekonomiska problem. Som jag ser det är de glömda av myndigheterna, hjälplösa och befinner sig som i en återvändsgränd där det inte finns någon utväg.

Det svåraste är bristen på medicinsk behandling när barnen blir sjuka. Om barnen läggs in på lasarettt i det lasarett i Nehoiu, 40 km från Viperesti, dit de hör, ber man föräldraran köpa medicin så barnen kan behandlas. När de inte har pengar tilll medicin sänds barnen hem igen utan ytterligare hjälp. (Tänk om man kunde hjälpa dem genom att skapa ett apotek för romer??!!)

Under samtalen blev det klar att en god utvecklingsmöjlighet är fjäderfä, kor och grisar.

Tvål och tandkräm till barnen

Jag förstod att många av barnen har slutat skolan i förtid och att vuxna och föräldrar är analfabeter. Därför tror jag att det skulle vara bra att implementera ett utbildningsprogram där alla de som vill kan samlas och lära sig skriva, läsa och räkna.

Jag talade om Jesus där det var möjligt och det gick bra.

Jag besökte läkarstationen igen och talade med två sjukskötarskor om romernas situation. De berättade att det finns vissa aspekter som skulle vara bra att undervisa om:

- Hygien

- Brist på utbildning

- Överförbara sjukdomar (HIV, AIDS)

- Icke drickbart vatten

- Löss

- Preventivmedel (kondom)

- Vaccinationsvägran

- Ohälsosam kost