• Hemma hos de föräldralösa barnen i Viperesti

    Under hembesöken som Marian gjorde i april 2015 blev han varse fyra föräldralösa barn som bodde tillsammans i ett litet hus. En sägs vara gravt förståndshandikappad

  • ...nya skor till alla ..nu kan vi gå i skolan !Tack Sverige!

    Borgmästaren bad om hjälp därför att de inte hade några skor och därför stannade hemma från skolan. Skorna inhandlades omedelbart och barnen kunde ge sig iväg.

  • Det som fanns i matväg hos barnen

    Marian frågade om de hade någon mat hemma och de öppnade skåpet som såg ut som på bilden häröver. De fick naturligtvis hjälp.